«Ferger, Frank og fakta»

Gir stor effekt: Uansett hvor godt fergetilbudet blir, vil det ikke komme i nærheten av å gi samme effekt som for eksempel Hafast, Møreaksen og Halsafjorden. Dette gjelder til og med om man øker til fergeavganger hvert 5. minutt hele døgnet, mener Harald Espeland, daglig leder i Møreaksen. Illustrasjon: Statens vegvesen 

Daglig leder i Møreaksen: Nasjonalt er det dessverre enkelte krefter som kjemper mot fergefrie løsninger på E39. De vil heller investere i prosjekter og utvikling andre steder i landet. Derfor er det svært positivt når det kommer utredninger som viser hvorfor det er bra å investere i fergefrie fjordkryssinger, mener Harald Espeland.  Foto: Bjørn Brunvoll, Romsdals Budstikke

Leserinnlegg

Frank Sve skal få mene hva han vil, men hans mange feilaktige påstander om at ferge gir bedre effekt enn Møreaksen kan ikke stå uimotsagt.

I desember 2018 bestemte Vegdirektoratet seg på eget initiativ for å utrede om et bedret fergetilbud kan gi samme effekt som Fergefri E39. Nylig ble resultater fra denne utredningen presentert.


Stamvegen Ålesund - Molde

Flere ferjer løser lite

Det er visst bare permanent, døgnåpen fjordkryssing som gir særlig trafikkvekst og samfunnsnytte.

Frank Sve hevder at ingen hadde sett disse resultatene før de ble presentert for Romsdal Regionråd. Det stemmer ikke. Resultatene ble første gang presentert på Statens vegvesen sin store, årlige konferanse i Trondheim: Teknologidagene.

Resultatene er veldig tydelige: Uansett hvor godt fergetilbudet blir, vil det ikke komme i nærheten av å gi samme effekt som for eksempel Hafast, Møreaksen og Halsafjorden. Dette gjelder til og med om man øker til fergeavganger hvert 5. minutt hele døgnet.


Kronikk:

«Hafast og Møreaksen er løsningen – ikke ferje»

Regionen vår har et omstillingsdyktig, innovativt og verdiskapende næringsliv med høy eksportandel. Går vi 40 år tilbake i tid så dette næringslivet annerledes ut enn det gjør i dag. Med kompetanse, engasjement og kapital har bedriftene utviklet seg til det de er i dag.

Frank Sve kaller trafikkprognosene i utredningen for «synsing». Det er i tilfelle en alvorlig anklage mot Vegdirektoratet og Transportøkonomisk Institutt (TØI) som står bak utredningen. Ikke minst er det alvorlig fordi beregningsmodellene som TØI bruker er de samme som ligger til grunn for vurdering av alle veiprosjekter i Nasjonal Transportplan.

Videre hevder Frank Sve at det er «god fantasi» som må ligge til grunn for å skjønne at fergefritt er bedre enn ferge. Hvorfor ønsker han da å utrede Romsdalsaksen? Her i regionen er vi godt kjent med effekten av Krifast, Atlanterhavstunnelen, Fannefjordtunnelen, Ålesundtunnelene, Eiksundsambandet osv. Og fordelene med fergefritt ligger vel også til grunn for vedtaket om Nordøyvegen? At Møreaksen, Hafast og Halsafjordsambandet skal ha tilsvarende effekt kontra ferge bør derfor ikke kreve all verden av fantasi. Tvert imot er det ganske fantastisk at noen trenger en hel utredning for å skjønne det. Og enda mer fantastisk er det at enkelte ikke skjønner dette til tross for en hel utredning.

Frank Sve kommer også med en påstand om at «absolutt alle rapportar og vurderingar som eg har sett, absolutt alt om Møreaksen AS eg har lest, kjem fortsatt ferje over Romsdalsfjorden ut med den definitivt beste effekten». Dette er drøyt. Det er jo ikke en eneste rapport konkluderer med at ferge gir den beste effekten. Kan Frank Sve oppgi hvilke rapporter han sikter til?

Sve raser mot utredning

– Pinlig og useriøst av Vegvesenet

– Statens vegvesen har null troverdighet i denne saken. At de nå på en måned skal utrede prisen på Romsdalsaksen er pinlig og useriøst, mener Frps Frank Sve.

Nasjonalt er det dessverre enkelte krefter som kjemper mot fergefrie løsninger på E39. De vil heller investere i prosjekter og utvikling andre steder i landet. Derfor er det svært positivt når det kommer utredninger som viser hvorfor det er bra å investere i fergefrie fjordkryssinger.

Dødt løp mellom Møreaksen og Romsdalsaksen:

Mange vil beholde ferja over fjorden

Hva er best av Møreaksen og Romsdalsaksen? 25 prosent svarer Møreaksen. Nøyaktig like mange foretrekker Romsdalsaksen. Men hele 32 prosent sier de heller vil ha et bedre ferjetilbud.

Da er det sørgelig at aktører i vår egen region forsøker å undergrave disse utredningene.

Det bidrar til å svekke mulighetene for bygging av Hafast, Møreaksen og Halsafjordsambandet, noe som også vil svekke muligheten for å styrke regionen vår.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leserinnlegg