Etablerer forskningspost for hele Møre og Romsdal:

Bruker millioner på helseforskning på Ålesund sjukehus

Godt over 100 kvadratmeter blir snart gjort klar til en egen forskningspost på sjukehuset på Åse.

Forskningspost – Det har alltid vært drevet forskning fra sjukehuset. Nå tar vi steget videre med en egen forskningspost. Dette er noe vi skal utvikle regionalt og nasjonalt, sier Dag Arne Lihaug Hoff, overlege og fagansvarlig for den nye forskningsposten bygges i Møre og Romsdal HF. Sammen med studiesjukepleier Elisabeth Bjerkan (t.v.) og fagbioingeniør Synnøve Yksnøy Austad. 

Nyheter

– Vi prøver å bygge et felles Helse Møre og Romsdal (HMR). Her skal vi forske sammen, sier Dag Arne Lihaug Hoff. Han har fagansvaret for det som fra 1. august blir Klinisk forskningspost HMR, Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda.