Det skrives for tiden mye om hvor urettferdig bom snittene er tenkt plassert i Ålesund. Det blir blant annet hevdet at Klipra og Lerstad blir de store taperne. Det kan være, men sikkert er det i alle fall, at Hessa er den store vinneren, og også den eneste vinneren.

Det kan virke som om Arbeiderpartiet er det partiet som er mest «farget» av denne «Hessa-tenkningen». 10 av totalt 18 representanter bor på Hessa. Ytterlige fire bor på Nørvøya. De resterende fire bor innom Nørvøysundet. Altså representerer ca. 56 % prosent av Arbeiderpartiets representanter kun 7,5% av folketallet i Ålesund (Hessa).

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Spesielt skuffet blir man over Ap når man ser en av de fire som bor i indre bydel, Svein Rune Johannessen, prøver å rettferdiggjøre plasseringen av bommene. I et leserinnlegg i Sunnmørsposten 30.01. forsvarer han at Hessa skal ha full frihet til å besøke bysentrum uten bompenger, selv om store deler av bypakken går med til Brosundforbindelsen og Sørsiden. Altså de kjører rett gjennom der det skal bygges ut.

Jarle Korsedal Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.