- Skolen har vært oppmerksom på erting og plaging av saksøker, men hans adferd gjorde ham til en utsatt person. Skolen var kjent med ertinga og plaginga og det ble igangsatt tiltak og  tatt alvorlig. Vi er også usikre på de diagnoser som er blitt stilt for saksøker, sa Renslo i sin sluttprosedyre i dag.

Uriktig

Tingrettens beskrivelse, om daglig plaging, fysisk vold og psykisk plaging av Flø, samt at han gjentatte ganger ble slått av medelever, til han ble liggende gråtende på bakken, er en beskrivelse det ikke finnes dekning for. Det har vi hørt flere vitner forklare, sa Renslo.

Frifinnes

Fløs advokat Lars Henrik Windhaug er nå i gang med sin prosedyre.