– Vi prøver å bygge et felles Helse Møre og Romsdal (HMR). Her skal vi forske sammen, sier Dag Arne Lihaug Hoff. Han har fagansvaret for det som fra 1. august blir Klinisk forskningspost HMR, Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda.

Fra før finnes det en slik post på St. Olavs Hospital, og nå kommer det altså en i Møre og Romsdal der forskere fra de fire sjukehusa kan få praktisk hjelp til prosjektene sine, forteller Lihaug Hoff.

– Det har eksplodert

– Dette blir et veldig viktig forskningssenter for helseforetaket, sier forskningsleder i Helse Møre og Romsdal, Berit Kvalsvik Teige.

Spesialisthelsetjenesten er lovpålagt å drive med forskning. Det skaper også samarbeid og motivasjon på tvers av sjukehusa i Helse Møre og Romsdal.

Dette blir også en base der en tar inn framtidige forskerspirer og hjelper dem til å sy prosjekt, sier hun.

Primus motor i Ålesund

Lihaug Hoff er indremedisiner og en av dem som måtte reise til andre sjukehus når han skulle forske. Det ble blant annet pendling til Haukeland da han holdt på med doktorgraden.

– Midler til forskning er konkurranseutsatt. Vi har søkt forskjellige lokalt og regionalt for å få støtte underveis, som vi har fått. Kostnadene til etablering beløper seg til 5–6 millioner kroner. Vi har fått nok penger til å drive i fem år framover.

Støtte i forskningsarbeidet

– Dette blir en form for poliklinikk for forskning. Et tilbud til pasienter og friske som vil delta i forskning.

Lihaug Hoff forteller at tre personer er ansatt til 2 1/2 stilling i tillegg til ham som prosjektleder.

– Personellressurser er sentralt her. Studiesjukepleier/koordinator er en viktig funksjon. De trygger det gode pasientforløpet i klinisk forskning og støtter helsepersonell som går svanger med et viktig prosjekt og som trenger hjelp til å få dette gjennomført. Det er en god del formaliteter rundt det å forske.

Hjelp med formalia

Helsepersonellet som jobber mest med pasientbehandling i klinikken, men har en god idé de ønsker å sette ut i livet, kan oppleve at det ofte blir for krevende å håndtere alle de formelle tingene i forskningen aleine i en vanlig arbeidssituasjon. Her kan de få hjelp ved forskningsposten til å gjennomføre prosjektene sine.

Forskningsbasert næringsliv

I tillegg til at helsepersonell kan benytte seg av forskningsposten er det også etablert kontakt ut mot næringslivet i fylket.

– Forskningsposten skal være med på å synliggjøre at vi kan gjennomføre forskningsprosjekter.