Stortinget bør behandle vesentlige endringer for sjukehusene, som å legge ned akuttkirurgi, krever Senterpartiet og SV.

Fem sjukehus

I nasjonal helse- og sjukehusplan, som ble lagt fram i november, pekte helseministeren ut fem sjukehus som bør drive videre med indremedisin, men uten akuttkirurgi.

Fremmer forslag

– Fjerning av akuttkirurgien ved et sjukehus er vesentlige endringer. Det er Stortinget og ikke helseforetakene som må ta stilling til, og avgjøre, vesentlige endringer i sjukehustjenesten, sier Kjersti Toppe (Sp) som er nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

De to partiene vil legge fram et forslag for Stortinget om at alle sjukehusene som er nevnes i sjukehusplanen, skal beholde tilbudet.