Enormt sjukehusbehov i Ålesund og Volda

foto
BØR OPPGRADERES: Ålesund sjukehus trenger over én milliard til oppgradering og nybygg for å holde tidsriktig standard. Drøyt 260 mill. er vedlikeholdsetterslep. Foto: Staale Wattø