Helse Møre og Romsdal har i forbindelse med utviklingsplanen sin bestilt en rapport som viser opprustningsbehov for bygninger, utenom det nye fellessjukehuset som skal bygges på Hjelset i Molde.

– Det er identifisert behov for omfattende bygningsmessig endring, oppgradering og utbygging for å møte det økte behovet for behandling og forsvarlig pasientbehandling i tidsriktige omgivelser fram til 2035, heter det i rapporten, som er laget av Semco/Nordic.

Voldsomme summer

Innen 2035 må det på plass over 1,3 milliarder for å dekke oppgradering, nybygg og vedlikeholdsetterslep ved Ålesund sjukehus. Volda sjukehus trenger ca. 140 millioner, viser kartleggingen.

– Det er av Multiconsult estimert et teknisk vedlikeholdsetterslep på kr. 524 millioner i Ålesund frem til 2022, står det i rapporten. 94 millioner på Volda sjukehus i samme periode.

– Da jeg så tallene og det enormet behovet innen fem år, så var det en rystende opplysning. Det er større tall enn jeg var klar over. Dette må prioriteres, understreker Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

– Ikke god nok standard

Ålesund sjukehus ble åpnet i 1971. Senere har det kommet nybygg for psykiatri, kreftbehandling, barneavdeling og pasienthotell.

Selv om den tekniske infrastrukturen delvis er oppgradert og framstår akseptabelt, mener ekspertene at sjukehuset ikke har standard og fasiliteter som nyere sjukehus er forventet å ha. Det pågår nå to store prosjekter med fasade og oppgradering av det elektriske anlegget.

Vinje Aurdal er lei av fogderikamp i sjukehusstriden, og er klar på at det må bygges nytt fellessjukehus i Molde.

– Men det er bemerkelsesverdi at sjukehuset som skal være nummer én i fylket ikke lever opp til standarden vi bør ha ifølge ekspertene. Dette er et varsko, sier Vinje Aurdal.

Gjorde lite med planer

For 11 år siden laget CF Møller en plan for oppgradering og behov for framtida ved Ålesund sjukehus.

– Denne ble tatt godt imot, men få av tiltakene er gjennomført, mener konsulentene i den nye rapporten. Volda sin bygningsplan kom i 2011. Også her er få tiltak direkte gjennomført.