Konsulenter fra Semco/Nordic har laget en rapport om bygningsmessig utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal.

Her anbefales det å sentralisere kjøkkentjenesten i Ålesund og Volda til et storkjøkken i det nye sjukehuset som skal bygges i Molde.

Fjordland på porselen

Det nye fellessjukehuset på Hjelset (SNR) skal stå klart i 2022.

– På SNR er det planlagt et matkonsept basert på 1-2-3 «Fjordland på porselen». Dette konseptet er godt egnet for distribusjon over lange avstander og krever begrenset postkjøkken. Med et slikt konsept er det således rent logistisk eller kvalitetsmessig, ingen ting i veien for å sentralisere produksjon av mat til ett punkt i Helse Møre og Romsdal, skriver konsulentene.

Rapporten som Sunnmørsposten har tilgang til legges fram for styret 25. oktober.

For å frigjøre areal

En sentralisering av kjøkken frigjør totalt 1124 m² i Ålesund og Volda.

– Om dette bør legges til SNR, Ålesund eller andre steder tar vi ikke stilling til her, men hvis det primære målet er å frigjøre areal i Ålesund, må det legges til SNR, mener ekspertene.

De mener sjukehusene på Sunnmøres største utfordring er kapasitet for poliklinikk og dagbehandling.

Og dette foreslås løst ved to grep:

* Innføring av nye driftsprinsipper for bedre utnyttelse av eksisterende areal.

* Sentralisering av hovedkjøkken til SNR.

I Volda blir det anbefalt å bygge om hovedkjøkkenet til dagbehandling, varemottak og mindre kantinekjøkken.

1-2-3 er et middagskonsept (kanskje også varm lunsj), og det fordrer en tilleggsløsning for de «tørre» måltidene, som f.eks. matvert på sengepostene, ifølge rapporten.

Vil også samle sterilsentraler

Kjøkken er ikke det eneste ekspertene vil samle i SNR.

– På Hjelset bygges et helt nytt sjukehus. Med dette som utgangspunkt foreslår vi å sentralisere sterilsentral for hele Helse Møre og Romsdal til SNR. Dette er gjort i utlandet, bl.a. i København der det i disse dager bygges helt ny sterilsentral på Rigshospitalet og i Herlev Hospital. Disse to skal til sammen dekke 9 sjukehus.

Sterilsentralen i Ålesund er en seksjon under operasjonsavdelingen. Her lagres og distribueres sterilt engangsutstyr som blir brukt på sjukehuset.

Konsulentene mener en større og mer tidsriktig sterilsentral gir bedre kvalitet og mer effektivitet. Ulempene er høyere transportkostnader og mer krav til god planlegging.

– Som alternativ til å legge én sentralisert sterilsentral til SNR, kan det også vurderes å legge den til Ålesund. En mellomløsning kan også være å flytte kun Volda sterilsentral – til enten Ålesund eller SNR, står det i rapporten.

Forventer konsekvensutredning

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) vil konsekvensutrede om «Fjordland på porselen» fra Molde er bra nok kontra maten som produseres på Ålesund sjukehus i dag.

– Det er klart at dette ikke bare kan bankes gjennom over bordet i et styremøte. Dette må ut på en høring, og vi må få kommentarer fra dem som jobber der. Både sentralisering av kjøkken og sterilsentral er store og alvorlige grep som er nødt til å belyses skikkelig, sier Vinje Aurdal.

foto
Ålesund-ordfører Eva V. Aurdal (Ap) mener at forslagene ikke bare kan bankes gjennom i styret. Foto: Staale Wattø