Høie gjør det klart at kutt i akuttkirurgien i Volda eller flytting av fødeavdelingen fra Kristiansund til Molde må begrunnes med at den medisinske behandlingen ikke er god nok. Det kan ikke gjøres for å spare penger.

– Det er ikke mulig for styret å gjennomføre noe i strid med regjeringserklæringen. Nedleggelse av akutt- og fødetilbud kan ikke gjøres med en ensidig økonomisk begrunnelse. Det må være knyttet til pasientsikkerhet og kvaliteten på tilbudet, sier Høie til Sunnmørsposten.

En utfordring

– Da har vi en kjempeutfordring som verken jeg eller administrasjonen ser noen løsning på, sier styreleder i Helse Møre og Romsdal, John Harry Kvalshaug.

– Når styret har bedt om at dette arbeidet skal gjennomføres, så regner jeg med at det ikke bare er økonomiske forhold de har bedt om å få utredet, men også spørsmål om pasientsikkerhet og kvalitet. De kan ikke gjennomføre endringer uten en tilstrekkelig ROS (Risiko og sikkerhet)-analyse. De kan ikke gjøre endringer i strid med regjeringsplattformen, samt at endringene må være innenfor de nasjonale retningslinjene vi har, fastslår, Høie.

– Beskjeden vi har fått fra administrasjonene er at tiden er forbi for å kunne gjennomføre ostehøvelkutt. Klarer vi ikke få til et budsjett i balanse så er eneste mulighet for oss å gå tilbake til vår eier Helse Midt, sier Kvalshaug.

– Helse Midt er veldig klar over det jeg har sagt. Jeg vil følge med på det som skjer videre, sier Høie.

Bekymret

Helseministeren er også bekymret for at prosessen rundt budsjettet fører til nye problemer med tanke på å få på plass et nytt felles sjukehus mellom Molde og Kristiansund.

– Jeg er opptatt av at det ikke gjøres grep med funksjonsfordelingen som ødelegger det jeg oppfatter som en konstruktiv prosess når det gjelder å finne felles lokalisering for sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Det er mitt tydelige signal, sier Høie.

Den bekymringen deler Kvalshaug.

– Dilemmaet vårt her er at vi ikke får følge den utviklingsplanene vi hadde tenkt å følge. Vi var inne i en god prosess. Så kommer dette og vi havner utenfor lysløypa. Det er alvorlig for oss, sier Kvalshaug.

Høie viser til at han ser på de rapportene som nå er kommet fra administrasjonen som en foreløpig orienteringssak der dette beskrives på skissenivå.

– Jeg oppfatter ikke at dette har status som forslag fra administrasjonen om å endre noe nå, sier han.

Kvalshaug er bekymret for styrets handlingsrom.

– Har vi ikke handlingsrom for å gjøre grep for å få økonomien i noenlunde balanse, må vi gå andre veger for å få det til, konstaterer Kvalshaug.

Følg smp.no på Facebook

foto
<strong>Styreleder:</strong> John Harry Kvalshaug. Foto: Staale Wattø Foto: Staale Wattø