Er vi i ferd med å miste tilliten til hverandre?

Gjennom et langt arbeidsliv har jeg vært tillitsvalgt i både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Jeg har sittet på begge sider av bordet der vi har jobbet sammen for å få til gode løsninger som alle kan leve godt med.

Gjensidig respekt

I dag er jeg bedriftsleder i to virksomheter i kategorien små og mellomstore (SMB-bedrifter) med under 100 ansatte. Jeg er tidlig oppe og seint i seng for at vi skal ha trygge og gode arbeidsplasser og bidra med inntekter til felleskassen som det offentlige forvalter.

Norge har faktisk et av verdens beste arbeidsliv.

Vi i Sykkylven Stål og Dynoform er slett ikke alene om å bidra. Hele 99 prosent av bedriftene i Norge er SMB-bedrifter, ledet av engasjerte folk som brenner for å skape nytt, utvikle, produsere og skaffe inntekter til seg og samfunnet rundt. Menneskene er de viktigste verdiene i en bedrift, med sin kunnskap, erfaring og arbeidsinnsats. Sammen sørger vi for at det er liv og lys i by, bygd og lokalmiljø er over hele landet.

Norge har faktisk et av verdens beste arbeidsliv. Med høy organisasjonsgrad, gode velferdsordninger og ryddige arbeidsforhold. Trepartssamarbeidet med tillit og gjensidig respekt mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten har tjent oss godt, og er en styrke som mange andre land misunner oss.

I ferd med å forvitre

Men nå er jeg bekymret. Et av våre viktigste konkurransefortrinn er i ferd med å forvitre. Tilliten mellom partene i arbeidslivet er i spill og i det siste har vi merket en stadig økende polarisering. Skaper politikerne tillit ved å be ledere med suksess om å ryke og reise ut av landet? Skaper fagorganisasjonen tillit med sine utblåsninger i det offentlige rom? Jeg lurer oppriktig på hva næringslivet har gjort galt når vi hører fra profilerte personer: «Ryk og reis», «bendelorm-økonomi», «det trengs storrengjøring i næringslivet», «payback time» og «nå skal vi ta de rike». Dette er betegnelser som er blitt fremsatt om næringslivet i det siste. Bidrar dette til å skape tillit? Er det med på å fremme samarbeid og gjensidig respekt som vi er så avhengig av? Svaret gir seg selv.

På ville veier

Det må være lov å undres over hva som er agendaen og strategien bak slike utspill. Skal bedriftsledere skamme seg fordi vi går med overskudd? Når man forsøker å skape et inntrykk av at bedrifter er bendelormer, at rikinger skal ryke og reise og at næringslivet skal tas, så er vi virkelig på ville veier. Ingen er tjent med slike utsagn og karakteristikker.

Jeg kjenner flere bedriftsledere som er i ferd med å miste motivasjonen og drivkraften nettopp på grunn av slike karakteristikker i det offentlige rom. Når det i tillegg føres en uforutsigbar skatte- og avgiftspolitikk som strammer skruen til for bedriftene, er det stadig mer krevende å skape overskudd.

I samme båt

Samarbeidet mellom private bedrifter, de ansattes organisasjoner og offentlig sektor er svært viktig å holde fast ved. Gjennom dette samarbeidet kan vi forme rammevilkår som legger til rette for økonomisk vekst, bærekraftig verdiskaping og et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og produktivitet.

Å skape motsetninger mellom private bedrifter, LO og andre fagorganisasjoner er destruktivt. Vi er i samme båt, spiller på samme lag, der målet er å fremme vekst, bærekraft og en sunn nasjonal økonomi. La vi jobbe konstruktivt og løse utfordringer sammen. Det bidrar til bedre beslutninger. Inviter oss gjerne til å være med på å finne en innretning på skattesystemet som gjør at vi kan øke verdiskapningen og trygge arbeidsplassene til det beste for bedriftene, de ansatte og for AS Norge. Det er nemlig ikke sånn at vi ikke liker å bidra til fellesskapet. Vi betaler skatt med glede. Men den må være innrettet på en måte som gjør at den er forutsigbar og motiverende. Tillit og samarbeid er nøkkelen til suksess. Ufordelaktige karakteristikker, beskyldninger og mistenkeliggjøring er ingen tjent med.