Sunnmørsposten mener:

«Ingen grunnlag for mistillit mot Guttelvik»

Frps fylkestingsgruppe varsler mistillit mot fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik. De ber om at spørsmålet blir behandlet på fylkestinget 15 og 16 juni.  Foto: Staale Wattø

Leder

Frps fylkestingsgruppe varsler mistillit mot fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik. De ber om at spørsmålet blir behandlet på fylkestinget 15 og 16 juni.

De skriver i en pressmeldingen at «Over lengre tid har fylkesrådmannen i fleire store og viktige saker, gjennomført saksbehandling som har blitt håndtert på ein måte som verken kan aksepterast eller som bygg opp under nødvendig omdømmebygging for Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette har heller Ikkje vore i tråd med forsvarlig saksbehandling, som er eit klart krav til fylkesrådmannen jmf kommuneloven».

Påstanden blir fra partiets side underbygget med eksempler fra vedtaket om å bygge Nordøyvegen, det høyst overraskende driftsoverskuddet for fjoråret og plasseringen av en ny tannklinikk i Sykkylven.


Nesten tidoblet overskuddet

Revisjonfirma går Guttelvik etter i sømmene

Kontrollutvalget har hentet inn et revisjonsfirma for å ettergå økonomistyringen i fylket. - Det er vel grunn til å tro at her kommer det krass kritikk, sier leder av kontrollutvalget Terje Hals fra Nordmørslista.


Disse sakene er ikke i nærheten av å ha et alvor over seg som danner grunnlag for en mistillit. Det er vanskelige å se forslaget fra Frp, som ble sendt ut som en pressemelding da fylkesutvalgsmøtet tidligere i uka akkurat var avsluttet, som noen annet enn et forsøk på å skaffe seg oppmerksomhet og score politiske poenger.

Det betyr ikke at administrasjonen og administrasjonssjefen skal være forskånet for kritikk. De politiske organene i fylket har som en viktig oppgave å følge nøye det arbeidet og de vedtakene som blir gjort på administrativt nivå. Det er helt legitimt å reise kritikk når det er grunnlag for det. Det bør flere partier enn FrP være opptatt av.


Frank Sve (Frp) meiner skular kunne ha vore spart:

Vil ha ekstern gransking av fylkesøkonomien

Meiner skular kunne ha vore spart:


Fylket er organisert under formannskapsmodellen. Det gjør at fylkeskommunedirektøren, som tidligere het fylkesrådmannen, har en framskutt rolle ovenfor det politiske arbeidet. Det er en posisjon med betydelig makt og innflytelse, og dermed også en rolle hvor en må akseptere kritikk. Men den må være saklig og det må være et rimelig forhold mellom styrken i kritikken og de feil som eventuelt er begått.


Kan komme mer penger i mai:

Måtte svare for 300 millioner i overskudd

Fylkespolitikerne fikk overskuddet på 313 millioner kroner midt i ansiktet under ferjehøringen på Stortinget. Fylkesordfører Tove Lise Torve sleit med å forklare hvorfor fylket måtte øke ferjeprisene.


At administrasjonen ikke maktet å fange opp den økonomiske utviklingen i fylket under fjoråret, hadde sannsynligvis direkte politiske konsekvenser. Hadde fylkestinget tidligere på året blitt gjort oppmerksom på at fylket ville gå med et betydelig driftsoverskudd, tror vi ikke det hadde blitt gjennomført kutt i de videregående skolene og økninger i ferjeprisene. Måten saken med å få plassert en ny tannklinikk i Sykkylven er håndtert på, er også klart kritikkverdig.


Fylkesrådmannen godt nøgd med 2019-rekneskapen, men ser også forbetringspotensiale:

Dette tek Guttelvik sjølvkritikk på

Fylket gjekk over 300 millionar i pluss:


Men ingen av disse sakene gir grunnlag for mistillit til fylkeskommunedirektøren. Derfor blir nok Frp stående alene når denne saken kommer opp i fylkestinget.


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder