AUF-leder Astrid Hoem er bekymra for unge i boligknipe, og vil ta skattegrep for å hjelpe dem. Forslaget har så langt blitt møtt med skuldertrekk eller hoderisting.

Det er synd. Problemet Hoem peker på er nemlig voksende.

En økende andel unge stenges utenfor boligmarkedet. Hun skal ha kred for viljen til å ta skattegrep for å løse floken, men måten hun vil gjøre det på, holder ikke helt til mål.

Hoem kom med sitt skatteutspill i et intervju med NRK tidligere denne uka. Hun sitter sjøl i Arbeiderpartiets programkomité, og ønsker å løfte boligpolitikken i programmet fram mot kommende stortingsvalg.

Og hun har en skummel statistikk i ryggen.

Boligprisene har steget langt mer enn lønnsveksten de siste tiårene. Det har gjort terskelen for dem som vil inn i boligmarkedet stadig høyere. I kombinasjon med et skattesystem som favoriserer de som eier boliger, bidrar det til økte forskjeller i samfunnet.

Siden 80-tallet har andelen unge som bor i egen bolig sunket kraftig. Delvis skyldes dette at flere bruker lengre tid på utdanning enn de gjorde for 30–40 år siden. Men den sterke stigningen i boligprisene er minst like viktig.

Trenden gjelder både by og land, men særlig i byområder der prisstigningen har vært størst, er dette blitt et alvorlig problem.

Her er det stadig flere unge med en normalt god inntekt som ikke klarer å stable på beina kapital og lån til å kjøpe en helt normal bolig med nøktern standard og areal. Enda verre er det for unge i lavtlønnsyrker, folk på trygdeytelser og mange enslige forsørgere.

Flere og flere presses ut i et allerede hett leiemarked.

Hoems forslag til løsning er å fjerne en skattefordel for de som leier ut boliger. Teorien er at det skal gjøre at flere av dagens utleieboliger kommer ut for salg, og at dette skal bidra til å dempe prisveksten.

Effekten i markedet for brukte boliger blir trolig bare kortsiktig.

På lang sikt vil det kunne gjøre livet enda vanskeligere for de som uansett er tvunget til å leie. Få utleieboliger vil gjøre dette markedet enda hetere, øke leiekostnadene og låse flere inne i dette markedet.

Hoems vilje til å plukke skatt ut av verktøykassa for å fikse en haltende boligpolitikk, er det likevel verdt å heie på. Hun kan begynne med å be regjeringen finne fram igjen Skatteutvalgets forslag til en helhetlig løsning fra skuffen den ble slengt i før valgkampen i fjor.

Norsk boligpolitikk har siden andre verdenskrig hatt som mål at flest mulig skal kunne eie egen bolig. Boligbeskatningen var ment å støtte dette målet.

Nå bidrar denne politikken til å stenge en voksende andel utenfor.