I Sunnmørsposten er det slått opp utviklingsplan for Ålesund – og Volda sjukehus. Denne planen kom svært overraskende på de fleste som arbeider i helseforetaket.

En plan med tilsynelatende mye bra innhold som blir drept med noen vanvittige sentraliseringsforslag.

Som leder i Fagforbundet Helse Sunnmøre, der vi har berørte medlemmer både i Ålesund og Volda, er det overraskende at det kommer en utredning med et innhold som etter vår mening svekker Ålesund og Volda sjukehus. Det er Fagforbundet sine medlemmer som vil bli mest berørt ved å sentralisere sterilsentral – og kjøkkendrift fra Ålesund og Volda til Hjelset.

Dette kom som en bombe på oss, og jeg har hatt kontakt med de tillitsvalgte i dag, etter innlegget i Sunnmørsposten, der de gir utrykk for at dette har ikke vært tema i noen forum som våre tillitsvalgte har vært representert.

For ca. 1 år siden ble det bestemt at det skal være kjøkkendrift på alle sjukehusene i Helse Møre og Romsdal, etter en større utredning.

Vi trodde ikke at det var mulig å komme på og sentralisere sterilsentral og kjøkkendrift fra det som betegnes som hovedsjukehuset i Helse Møre og Romsdal, og som geografiske ligger midt i fylket, mellom Hjelset og Volda.

En viktig presisering fra oss; Fagforbundet Helse Sunnmøre mener at det må være kjøkkendrift og sterilsentral på alle sjukehusene i Møre og Romsdal. Vi ser ikke for oss et fullverdig sjukehus uten disse funksjonene, i forhold til sikkerhet og kvalitet for transport av mat og sterilt gods med de avstandene som vi her snakker om. Vi kan bare tenke oss en situasjon, som ved en storulykke der vi må frakte utstyr gjennom hele fylket, og med to ferger.

Vi er blitt kjent med, at det har vært satt ned en gruppe som har kommet med en innstilling til administerende direktør. Et interessant spørsmål er om det har vært enighet om disse kontroversielle løsningene og spørsmålene som spesielt handler om sentralisering, eller om det har vært en delt innstilling?

Videre vil vi påpeke følgende og som etter vår oppfatning har vært en klar forutsetning; Når plasseringen på Hjelset ble vedtatt, ble det fra både Helse Midt-Norge og helseministeren slått fast at Ålesund sjukehus skal være hovedsjukehuset i Møre og Romsdal, nr. to sjukehus i Helse Midt-Norge. Jeg er svært usikker på om dette har vært en gjennomgående tema, når det kommer forslag om å sentralisere svært viktige funksjoner fra Ålesund sjukehus til Hjelset.

Sterilsentralen ved Ålesund sjukehus er den eneste sterilsentralen i Helse Møre og Romsdal som har ISO-sertifisering. Det kan virke som kvaliteten på de tjenestene som vi skal levere kommer i andre rekke. Eller har konsulentselskapet glemt å spørre fagfolkene på området i Helse Møre og Romsdal. Mye tyder på at ansvarlige fagpersoner ikke har vært involvert i denne prosessen. Dette er noe Fagforbundet beklager på det sterkeste.

Det handler også om indre og ytre miljø.

Vi oppfattet at sentraliseringsforsalgene var knyttet til behov for areal. Spørsmålet vårt er da følgende; Er det ikke omtrent samme pris og bygge om, som å bygge nytt. Når for eksempel kjøkken på Ålesund sjukehus, med minimale investeringer kan forsyne hele fylket med varmmat, da må vi heller omprioritere. Sjukehusbygg koster nærmere 70.000,- per m2. Sjukehuset innlandet sentraliserte kjøkkenvirksomheten og brukte kr. 75 millioner, og sparte en og en halv stilling.

Det siste vi trenger i Helse Møre og Romsdal er en intern kamp om funksjoner. Vi har mer en nok av utfordringer om vi ikke skal framprovosere nye konflikter. Vårt råd til administrerende direktør må være og ta ansvar for bestillinger og innhold ved denne type utredinger. Når saken kommer ut i media på denne måten med slikt innhold, er det etter vår mening svært uheldig.

Det kan ikke være utilsiktet og komme med sentraliseringsforslag, uten at det er en villet handling. Vi kan heller ikke ha utenforstående konsulentfirma som utreder og kommer med forslag uten at noen i helseforetaket har ansvar for sluttresultatet.

Fagforbundet mener at vi må arbeide for å tilstrebe åpenhetskultur i stedet for tildekking og hemmelighold.

Fagforbundet mener at en plan med en slik betydning for lokalsamfunnet og spesialisthelsetjenesten på Sunnmøre, må både konsekvens – og  økonomisk utredning, og videre på en brei høring i lokalsamfunnet.