I tillegg er det for lite turer sammen som klasse eller som trinn. Fysisk aktivitet og frisk luft er helt nødvendig for alle mennesker. Her på Sunnmøre har de fleste skoler kort vei til fine turområder. Hvorfor er det da så lite turer og aktiviteter på skoler her?

Mange skoler, både private og offentlige, har en god timeplan med mange fag, som er helt nødvendig for å lære det man skal. Men det er en eller to ting jeg synes det er for lite av på timeplanene. Det er aktiviteter, slik som for eksempel gym og turer. Når en kropp er i utvikling, er det helt nødvendig og viktig med aktivitet og frisk luft.

Ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI) er fysisk aktivitet avgjørende for utviklinga av muskler og skjelett hos barn og ungdom. I tillegg skriver de at hvis man som barn blir lært opp til å være i fysisk aktivitet, så vil man redusere sjansen for blant annet overvekt og det er bra for hjertet. Barn og ungdom som er i fysisk aktivitet og får frisk luft kan derfor ha mindre risiko for å bli alvorlig syk, samt at det vil ha en stor positiv effekt på livet som voksne.

Det er noe helt unikt med å gå på turer sammen som en klasse, og det er veldig viktig for barn og unge, men også voksne lærere, å være på tur. Å dra på tur kan gjøre mye for samholdet og det kan styrke hver enkelt mentalt og fysisk. Når man går på turer ute i naturen, blir hodet frisket opp og vi kan tenke annerledes enn når vi sitter på skolebenken. Forskning.no skriver at det er forsket på at man blir mer kreativ av frisk luft, noe som vil hjelpe på skolebenken.

Å gå på tur og å være i aktivitet, har en stor påvirkning på trivselen vår. Når man kommer ut i frisk luft og på tur er det mye mindre sjanse for mobbing. Det er, ifølge meg og en lærer, fordi man kjeder seg mindre. Når man kjeder seg er det mye lettere å ville ha noe å gjøre, og det kan ende med mobbing. Når en klasse er på tur, er det alltid noe å gjøre og man blir mer like. De som kanskje er litt svake faglig, kan vise og føle seg sterke når de er på tur. Sånn kan man bli kjent med medelever på en helt annen måte og ha mer respekt for andre. Dessuten er det å være i aktivitet, noe elever kan ta med seg inn i fritiden og videre i livet.

Fysisk aktivitet, turer og frisk luft er altså noe jeg synes er for lite av i timeplanene på skoler. Det er kjempeviktig med aktivitet og frisk luft, både for vennskap, samhold, kropp og læring. Frisk luft og aktivitet kan hjelpe barn og ungdom på skolen på flere måter. Politikere må innse hvor viktig frisk luft og aktivitet er og få inn mer av dette i timeplanene på barneskoler og ungdomsskoler, for vi må ut!