La det være sagt, utgangspunktet og fokus for mine leserinnlegg har utelukkende vært bysentrum, og hvorvidt Ålesunds innbyggere må betale eller ikke for å komme seg dit. Jeg problematiserer politiske vedtak som gir fritt leide til noen av Ålesunds innbyggere, mens andre må betale for å ta seg inn til sentrum. Over tid dreier det seg om til dels betydelige beløp, avhengig av hvilken retning de kommer fra. Og jeg stiller spørsmål ved rettferdighet og forskjellsbehandling i den sammenheng.

På en eller annen måte blir dette i Husøys versjon til at jeg i mine innlegg reflekterer over «bompenger rundt Moa», som han da velger som sitt utgangspunkt i den videre argumentasjonen.

«Bompenger rundt Moa»? Jeg undres over hvor han har det fra. Moa er ikke nevnt med ett ord i mine innlegg. Dette handelssenteret har sine egne utfordringer og ligger både fysisk og tematisk utenfor den problematikken jeg beskriver.

Ukjent av hvilken grunn velger likevel Husøy å flytte mitt «nedslagsfelt» til Moa, ei mil unna det som er mitt anliggende, Ålesund bysentrum, og 'oppsummerer', som han kaller det, mine innlegg ut ifra det, med sitater som da blir irrelevante i kontekster som fordummer essensen i budskapet mitt.

Det meste blir feil når utgangspunktet er feil, også de tilløp til harselering som jeg synes å fornemme i Husøys påfølgende kommentarer.

Jeg liker ikke å bli oppfattet som useriøs. Jeg liker ikke omtrentligheter og bli tillagt meninger jeg ikke har. Og jeg liker heller ikke å bli beskrevet som emosjonelt ubalansert (frustrert) når jeg skriver innlegg i lokalavisa.

Men det verste er den forvirring disse skriveriene, inklusive mine egne, skaper hos leserne.

De er sikkert allerede mektig lei av hele bompengedebatten.