Jeg er helt enig i det han skriver om kjernekraft. Det er svært effektivt og uten forurensing. Kun noe småtteri av avfall som må håndteres, og det er ikke noe stort problem. Det er heller ikke noe problem med fare for så store jordskjelv at de vil ødelegge slike anlegg her i våre områder, slik det skjedde i Japan for en del år siden. Så jo, kjernekraft er jeg for hvis vi trenger mer kraft. Jeg er imidlertid ikke fagmann slik Emblemsvåg er, men likevel mener jeg han har rett i kjernekraftens fordeler.

Men for det første trenger vi ikke mer kraft her i landet. Vi har overproduksjon. Det vi trenger er å sette i «bunnpluggen». D.v.s. å stoppe sløsingen av kraften vi har. Jeg nevner: Elektrifisering av oljeplattformer til havs, elektrifisering av transportsektoren, da i form av såkalte «el-biler», «el-ferjer» og alt annet som er/skal over på batterier. Og til slutt den gedigne eksporten av kraft via utenlandskablene. Stopper vi alt dette kan disse kablene brukes til å selge kraft vi har til overs til markedspris, etter at vi har forsynt oss selv med billig, stabil kraft til det vi trenger.

Her er et regnestykke for hvor mye kjernekraft som må til hvis verden skal bli fossilfri til 2050, slik de grønne drømmerne tror:

Jeg tar utgangspunkt i verdens energiforbruk i 2020 og regner så med en lineær økning av behov frem til 2050. (Altså ikke en eksponentiell økning slik det ganske sikkert vil bli).

I dag er det ca. 440 kjernekraftverk i gang i verden. I USA er gjennomsnittlig produksjon i kjernekraftverkene ca. 1 Gigawatt. Det vil si at vi vil trenge å bygge i overkant av 21 000 kjernekraftverk, eller to om dagen i snitt. Vil dette være mulig? Så kommer levealderen til disse anleggene. Er vi «snille» kan vi si en levealder på ca. 30 år. Da må vi rundt 2050 starte igjen med to om dagen for å erstatte de gamle som ikke greier seg lenger. Altså: To kjernekraftverk om dagen til evig tid.

Nei, kjernekraft er bra greier der det trengs, så det støtter jeg fullt ut. Men som sagt så mener jeg at vi trenger det ikke her hos oss. Vi kan oppgradere våre vannkraftverk, uten å bygge ut mer, så har vi mer enn nok. Men da må vi altså stoppe sløsingen.

En annen ting vi kan gjøre er å sette i gang storstilt utbygging av bergvarme. Dette vil trolig ikke kunne brukes til elektrisk kraft, men det er glimrende til varme. Og som vi vet så brukes det i dag ganske mye elektrisk kraft til oppvarming. Det kan i teorien fases helt ut. Da har vi all vår elektriske produksjon til andre samfunnsmessig gode formål.