Da NTP kom 22.03.24 skrev Sunnmørsposten at Møre og Romsdal er kranglefylket, som kanskje har fått det vi ba om: «Skal Nordvestlandet komme seg ut av ørkenen, må vi være bedre forberedt og stå mer samla når NTP rulleres igjen i 2028.»

Skuffelsen er stor over hvor lite samferdselsmidler vårt fylke får, bl.a. er Møreaksen skjøvet ut av NTP. Den er nå inne som to av ti nasjonale utviklingsprosjekter, og får kun midler til planlegging. Avisen antydet at det skyldes Frank Sve (Frp) som stadig prøver å stoppe Møreaksen.

Det har vært stor enighet om Møreaksen både på Stortinget og i Fylkestinget. Og at hele Møreaksen må ferdigstilles samtidig. Siden trinn 1 fjordkryssingen Vik-Molde har mye lenger byggetid enn trinn 2 Vik-Ålesund, må trinn 1 starte lenge før trinn 2.

Men samme dag skrev Sunnmørsposten at trinn 2 fra Ålesund må bygges først. Som umuliggjør å ferdigstille hele Møreaksen samtidig. Synes ikke avisen det er viktig at fylket står samlet likevel?

Avisen er i harnisk over at samferdselsminister Nygård vurderer å dele trinn 1 fjordkryssingen i to deler, og lurer på hvem har satt han på tanken. Hadde avisen tatt med de to siste avsnittene i Køkultur og samferdsel – Romsdal må våkne, ville avisens lesere se at ideen er luftet tidligere.

Det er ikke nytt. Når børen blir for tung økonomisk til å ta to i slengen, så tar man del for del. Slik som ferjefri E39 Kristiansand-Trondheim, fjord etter fjord.

Da kan man enten starte fra Vik og bygge Tautratunnelen først, eller starte fra Molde og bygge Julsundbroen først. Problemet for Sunnmørsposten synes å være at samferdselsministeren ønsker å starte i Molde.

Avisen er bekymret for at prosjektet vil stoppe opp etter at Julsundbroen er bygget, og kun være til glede for innbyggerne på Otrøya. Vi andre må fortsatt ta ferje Vestnes-Molde kanskje evig.

Seriøst? Burde ikke avisen være enda mer bekymret for at om man starter å bygge Møreaksen i Ålesund, så vil prosjektet stoppe opp før Tautratunnelen blir påbegynt?

Ferjeleiet i Molde legger beslag på viktig areal og skaper store trafikale problemer. Det må flyttes ut av sentrum, som skaper vansker for syklister og fotgjengere. Å starte i Ålesund vil gjøre den midlertidige flyttingen mer påtrengende og vare lenger, og økt sjanse for at ferje blir permanent. For tre samband.

Beklager Sunnmørsposten, argumentet henger ikke på greip. Avisen har null troverdighet. Det er ingen grunn for å tro at hele Møreaksen blir raskere ferdig om man begynner i Ålesund, heller ingen grunn for at det blir lettere å finansiere alle delene.

Men avisen viser et viktig poeng. Når Sunnmørsposten kjemper så iherdig for den delen av Møreaksen de selv hevder ikke er nevnt med et ord i NTP, så er det langt mindre greinalaust å kjempe for den delen som er nevnt, og som ministeren ønsker å starte med.

Avisen synes å ønske å være samlende, men slår beina under seg selv. Den målbærer holdninger der viktige veivalg framstår som en borgerkrig. Skal fylket stå samlet må en ha køkultur når midler tildeles. Det er allerede flere statlig finansierte ferjeavløsningsprosjekter både på Sunnmøre og Nordmøre. Ingen i Romsdal.

Tiden vil vise om Sunnmørsposten ønsker å være brobygger.