Sjukehusmaten:

«Full meny til Molde igjen?»

Smuler er også brød, sies det. Men at vi på Sunnmøre skal bli avspist med rester og de tørreste skalkene hele tiden, aksepteres ikke.

UTVIKLING Ein overordna plan for sjukehusdrifta i fylket skal leggast fram for styret den 25. oktober, og seinare skal ein bygningsmessig plan vedtakast.  Foto: Staale Wattø

All transport må gå via et veisystem som vil «koste skjorta og litt av buksa» i form av bompenger de neste 40–50 årene

Arne Almås
Leserinnlegg

At sjukehussaken har splittet fylket de senere årene, har jeg behørig omtalt tidligere i et innlegg i 2015. «Sykehussaken begynnelsen til slutten for Møre og Romsdal som fylke».

Dessverre har sentrale myndigheter også bidratt til å holde liv i debatten.


Anbefaler nedlegging ved Ålesund og Volda sjukehus:

Foreslår storkjøkken i Molde

Eksperter anbefaler matlevering fra storkjøkken i Molde til sjukehusene i Ålesund og Volda.

Møreaksen er det eneste prosjektet som har blitt prioritert inn på NTP for overskuelig framtid. Hvorfor det heter Møreaksen er for meg en gåte.

Det er jo hovedsakelig en vei til og gjennom Molde, og navnet Moldeaksen faller vel naturligst.

Fellessjukehuset på Hjelset prioriteres bygd samme hvor dårlig det ellers er med økonomien i helseforetaket. Det aldrende regionssjukehuset i Ålesund avspises med 200 millioner for brannslukking innen vedlikehold.


LEDER 16. oktober:

«Forslaget om å flytte mat og sterilsentral må skrotast»

Før helga vart det kjent at eit konsulentselskap foreslår å flytte matproduksjon og sterilsentral frå sjukehusa i Volda og Ålesund til det nye sjukehuset i Molde.

For å avlaste Ålesund sjukehus er det nå foreslått å lage maten til de tre framtidige sjukehusene ved et sentralt kjøkken på Hjelset. Jada, du leser riktig. Full meny til Molde og Hjelset igjen.

Dette selv om nysjukehuset ligger i ytterkanten av sirkelen for hovedsjukehuset og at all transport må gå via et veisystem som vil «koste skjorta og litt av buksa» i form av bompenger de neste 40–50 årene.

Investeringen for et sentralt kjøkken vil bli omtrent den samme uansett hvor det bygges.


Leserinnlegg fra leder i Fagforbundet:

– Dette kom som en bombe på oss

Ivar Østrem, leder i Fagforbundet for Ålesund og Volda sjukehus, kaller sentraliseringsforslagene for vanvittige i dette leserinnlegget.

Men driftskostnadene over en 50-årsperiode må vurderes nøye. Det sier seg selv at når hovedtyngden av sjukehustjenestene skal foregå på Åse og at Molde og Volda skal være sekundære sjukehus.

Da vil det meste som står på menyen bli fortært på Sunnmøre.

Når man i tillegg ser på hvilke transportkostnader det vil bli, så kan man lett forstå at dette blir å «leike butikk».

Tyngden av befolkningen på Sunnmøre

53 prosent av fylkets befolkning bor sør for Romsdalsfjorden. Sentralsjukehuset på Åse skal fortsatt være sentralt i fylket.

Molde og Volda vil være sekundære sjukehus.


Eksperter i ny rapport:

Vil samle Vegsund og Sjøholt DPS

Eksperter fra konsulentselskapet Semco/Nordic foreslår å slå sammen de to distriktspsykiatriske sentrene på Vegsund og Sjøholt. Det diskuteres også hva som skal gjøres med Mork rehabilitering i Volda.

På fylkesplan er det opplest og vedtatt at man skal jobbe for at Ålesund blir regionsenter mellom Bergen og Trondheim.

Dette er vesentlig dersom man ønsker at fylket skal bestå i fremtiden.

Det geografiske senter i fylket ligger i Solnørdalen på Sunnmøre.

Om kjøkkentjenesten for de tre sjukehusa skal trekkes ut og samkjøres for å spare 1.124 kvadratmeter areal på Åse og Volda, så vil Digerneset i Skodje være det meste sentrale punkt for lokaliseringen av et slikt felleskjøkken. Det samme gjelder steriliseringstjenestene.

Dette spesielt når man ser på prognosene for den fremtidige befolkningsveksten i fylket.

Her går det klart fram at tyngden av den befolkningsveksten i fylket vil bli på Sunnmøre. Spesielt i kommunene rundt Ålesund. Alle randkommunene rundt Ålesund vil ha positiv vekst.


Vil gi lån til nytt fellessjukehus i Molde

Regjeringen foreslår en låneramme på 3,5 milliarder til bygging av nytt fellessjukehus i Nordmøre og Romsdal.

Hadde Ørsta/Volda/Hareid/Ulstein slått seg sammen så har dette blitt M & R sin nest største by. Disse sogner naturlig til Volda sjukehus.

Hvor er da logikken i å lage maten på Hjelset for å frakten den via Møreaksen sørover til møringene?

Er i dagens demokrati ikke måten å holde fylket sammen på.

Statlige fordelinger og rasjonell offentlig drift bør komme alle innbyggerne i fylket til gode.

Det er god plass for Sunnmøres politikere til å delta i å skrive menyen.

Vi ønsker ikke bare rester og tørre skalker i fremtiden.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leserinnlegg