Tema

tirsdag 13.04 2021

Har meldt Mattilsynet til politiet 

To inspektørar i Mattilsynet på Sunnmøre er melde til politiet for ulovleg avliving av ei mjølkeku.

mandag 11.01 2021

Mangler reservevann til innbyggere:

Fem år på etterskudd - trues med tvangsmulkt

Fristen for ferdigstillelse av ny reservevannforsyning for innbyggerne i Ålesund, Sula og Giske er allerede forlenget tre ganger, og kan bli minst fem år forsinket. Nå sier Mattilsynet at nye fristbrudd kan føre til dagbøter.

mandag 28.09 2020

Krav til Ålesund vannverk

Må bedre kontrollen på vannrensinga

Ålesund kommune får pålegg om å bedre internkontrollrutinene til vannverket, og får frist til 1. desember med å få dette på plass.

tirsdag 21.01 2020

Mattilsynet er bekymret:

Mattilsynet ber om at folk ikke stikker hit

Mattilsynet synes «Stikk ut» er et flott tiltak. Men ikke alle steder.

torsdag 12.12 2019

Opprettheld millionbøtene mot Mowi

Mowi klaga på Mattilsynet sine vedtak om dagbøter. Mattilsynet viker ikkje frå pengekrava, men justerer summane forsiktig ned.

fredag 13.09 2019

Mattilsynet:

Minst 102 hunder har hatt blodig diaré

Minst 102 hunder har hatt blodig diaré, av varierende alvorlighetsgrad, viser Mattilsynets pågående kartlegging av sykdom blant hunder.

mandag 05.08 2019

Ny drikkevannløsning

Kritisk til å ha kun en kilde

Norges Miljøvernforbund er sterkt kritisk til at Ålesund kommune vil benytte Brusdalsvatnet også som kilde til reservevann for fremtiden, i motsetning til hva mange andre kommuner gjør.

mandag 22.07 2019

Brusdalsvatnet:

Ålesund kommune har fått forlenget frist for kartlegging av potensielle miljøgifter: Mattilsynet: – Vi forventer at denne fristen overholdes

Etter krav om miljøundersøkelser har Ålesund kommune selv undersøkt forurensning fra deponi rundt drikkevannskilden Brusdalsvatnet. Men Mattilsynet vil ha grundigere undersøkelser utført av fageksperter og har gitt kommunen utsatt frist.

mandag 15.07 2019

Jordbærutsalg

Ingen hygienesjekk for lokale fristelser

Mens Arbeidstilsynet i Sør- Norge har gjennomført flere tilsyn hos jordbærbønder etter tips om dårlig hygiene og manglende sanitærforhold, slipper lokale jordbærprodusenter som i jordbærbygda Valldal unna.

tirsdag 09.07 2019

Gamle vassleidningar er utfordringa: – Det går rette vegen, men det er enkelte utfordringar på Sunnmøre også

– Vassverka på Sunnmøre er generelt godt utstyrt og har gode rutinar. Ein skal ikkje vere redde for å drikke vatn som kjem frå kraner her.

torsdag 20.06 2019

Pålegg om sikrare levering av vatn til Geiranger

Geiranger vassverk har ei leveringssikkerheit som ikkje er god nok. Det meiner Mattilsynet.

tirsdag 18.06 2019

Trugar kommunen med tvangsmulkt:

Mattilsynet fryktar for vatnet i Volda

Mattilsynet er uroleg for drikkevatnet til 7200 innbyggjarar i Volda og trugar med dagmulkt.

onsdag 12.06 2019

Leder

«Vi må slutte å skubbe på vassrekninga»

tirsdag 21.05 2019

Leiar, 22.mai 2019:

«Jobben Mattilsynet gjer er viktig, for viktig til å bli gjort dårleg»

mandag 18.02 2019

Leiar tysdag

Alle partar tener på eit ryddigare arbeidsliv

lørdag 29.12 2018

Oppdrettsanlegg på Smøla rammet av fiskesykdom for andre gang på kort tid

Et oppdrettsanlegg på Smøla i Møre og Romsdal har fått påvist fiskesykdommen Pankreassykdom (PD). Nå må fisken slaktes, melder Mattilsynet.

torsdag 01.11 2018

Over hundre sauer til slakteri etter pålegg frå Mattilsynet

Måtte avvikle sauehald

Mattilsynet meiner saueflokken leid. For å få slutt på lidinga har saueeigaren fått pålegg om å avvikle sauehaldet.

mandag 16.07 2018

Mattilsynets prioriteringer

«Nesten alle i Norge får i dag trygt drikkevann, men gammelt og lekk ledningsnett kan føre til at vi ikke kan drikke det»

tirsdag 03.07 2018

Ble med container til Island:

Konteiner-katt hjemme igjen etter Island-seilas

Etter å ha blitt med et flyttelass til Island, er katten endelig hjemme i Spjelkavik igjen.

søndag 27.05 2018

Vil beskytte drikkevannskilden ved å innføre helårsbåndtvang:

Båndtvang ukjent for Mattilsynet

Forslaget om å innføre helårsbåndtvang rundt Brusdalsvatnet for å verne drikkevannskilden, var ukjent for Mattilsynet. Båndtvangen «skal oppdra» hundeeierne.

onsdag 25.10 2017

Mistanke om skrantesjuke i Møre og Romsdal

Mattilsynet har mottatt et varsel fra Veterinærinstituttet om at en hjort felt under jakt Gjemnes kommune i Møre og Romsdal kan ha vært smittet av skrantesjuke.

mandag 14.08 2017

Pærebrann første gang påvist i Romsdal

Plantesykdommen pærebrann er påvist i Midsund kommune i Romsdal, opplyser mattilsynet i en pressemelding.

tirsdag 06.06 2017

Mattilsynet

Krever at gifta fra Åse blir funnet

Kompost laga av giftig slam fra Åse, faller ikke i god jord hos Mattilsynet.

mandag 10.04 2017

Sunsea på Moltustranda:

Mattilsynet fann manglar - fiskeribedrift slapp å stenge

Mattilsynet avdekka manglar ved Sunsea på Moltustranda, men bedrifta slapp å stenge.

mandag 20.02 2017

Mattilsynet undersøker katteskadar:

– Aldri vore borti noko liknande

I løpet av tre månader har fire kattar på Hellesylt på Sunnmøre fått skadar av noko som kan vere etsande væske. Kroppen til «Miss» er send til obduksjon ved Veterinærinstituttet i Oslo.

onsdag 08.02 2017

Avslørt i tollkontroll:

Tatt med ulovlig kjøtt på Vigra

Flere personer er blitt avslørt med ulovlig kjøtt og ost i bagasjen ved ankomst Ålesund lufthavn Vigra.

tirsdag 07.02 2017

Vart sure av smilefjes

Ein smilefjesplakat på bokmål i nynorsken si høgborg? - Nei, takk, seier Nynorsk Kultursentrum i klagebrev til Mattilsynet.

søndag 24.07 2016

Kommunen avviser ulovligheter

Både Mattilsynet og Norges Miljøvernforbund er bekymret over massedeponiene på Vasstranda. Kommunen sier de driver etter lovlig fattede vedtak.

fredag 15.07 2016

Mattilsynet:

Mattilsynet mangler kapasitet til å sjekke bodene:

– Man trenger ikke å kjøpe noe man syns ser grisete ut

torsdag 04.02 2016

8.000 serveringssteder skal få tilsyn:

Sjekk hvilke restauranter som har fått smilefjes

Nå skal du lette kunne sjekke de hygieniske forholdene ved en kafé eller restaurant. De første 30 tilsynsresultatene fra Sunnmøre er allerede offentliggjort.