Tema

fredag 30.07 2021

Arbeidsløsheten synker - sjekk hvordan din kommune ligger an

tirsdag 27.07 2021

Sunnmørsposten mener:

«Bruk milliardene på det som virker»

lørdag 29.08 2020

Sunnmørsposten mener:

Ledigheten faller - men mørke skyer over maritime næringer

lørdag 27.06 2020

Sunnmørsposten mener

«Vi må unngå at en vedvarende høy arbeidsledighet får bite seg fast i kjølvannet av koronakrisa»

mandag 20.04 2020

Her har arbeidsløysa stupt

I løpet av fire veker har arbeidsløysa stupt i Sykkylven. Ferske tal viser ei arbeidsløyse i kommunen på 11 prosent, mot 22,4 prosent i mars.

mandag 06.04 2020

– Arbeidsledigheten har ikke vært verre siden 2. verdenskrig

Korona måler seg med 2. verdenskrig når det gjelder arbeidsledighet. I Ålesund står 11,2 prosent uten jobb.

fredag 03.04 2020

Sykkylven verst rammet:

Sjokktall for arbeidsledigheten i fylket

Arbeidsledigheten i fylket eksploderer. Ved utgangen av mars var 13.874 personer registrert som ledige.

onsdag 25.03 2020

Sunnmørsposten meiner:

«Utspelet har fantastisk dårleg timing og syner usmakeleg lite medkjensle for dei som i dag bankar på døra til Nav»

fredag 31.01 2020

Nye tall for januar 2020:

Arbeidsledigheten har gått ned i Møre og Romsdal

Fylkets reduksjon i antall arbeidsledige er betydelig bedre enn for resten av landet.

tirsdag 24.12 2019

Sunnmørsposten meiner:

«Altfor mange står utanfor arbeidslivet»

fredag 01.11 2019

Leder

«Knapphet på arbeidskraft kan legge en demper på veksten i regionen»

Fem år etter oljenedturen kan vi hente fram igjen Arbeiderpartiets gamle slagord om hele folket i arbeid. På landsbasis var det i oktober 2,2 prosent helt uten arbeid. Det er den laveste ledigheten som er registrert siden 2009.

torsdag 17.10 2019

«Kutt i arbeidsavklaringspenger rammer sårbare unge»

mandag 28.01 2019

Trine Elise er mentor for arbeidssøkere: Her er hennes råd for å få arbeidsledige tilbake i jobb

– Dagens arbeidsgivere ser gjerne etter kandidater på 35 år. Det er et paradoks når de sier at vi nordmenn skal stå lengre i jobb.

tirsdag 01.01 2019

Nav-direktøren trur på betring i arbeidsløysa, men:

– Kan slite med å finne folk

Arbeidsløysa har bite seg fast på ytre søre. Men for mannfolk i sin «beste alder» har det også her vorte enklare å få jobb siste året.

mandag 05.11 2018

Arbeidsløyse:

For første gang på lenge har Møre og Romsdal færre ledige enn resten av landet

Etter fleire år med nedgang har Møre og Romsdal nå færre arbeidsledige enn gjennomsnittet i Norge.

onsdag 19.09 2018

Reiarlag mellom 40 bedrifter på jobbmesse: – Vanskeleg å finne nye folk

Frøy Vest er mellom 40 bedrifter som stiller på jobbmesse i Ulstein. Trass høgre arbeidsløyse, har reiarlaget utfordringar med å skaffe nye tilsette.

mandag 27.08 2018

Leder om statsbudsjettet:

«Vil slite med vegløftene om tøylene strammes»

Sysselsettinga er på veg oppover igjen, og sjøl oljenæringa rapporterer at de trenger flere folk i arbeid. Til tross for utsiktene til noe høgere renter og kronekurs, er optimismen uten tvil tilbake i norsk nærings- og arbeidsliv.

fredag 03.08 2018

Arbeidsløsheten går ned

Færre folk uten arbeid enn på samme tid i fjor

torsdag 05.04 2018

Leder 6. april:

«Kampen mot ungdomsledighet må forsterkes»

Ledigheten blant unge er lav i Norge sammenlignet med de fleste land i det sørlige Europa. For dem som faller utenfor arbeidslivet eller utdanning betyr dette lite.

tirsdag 06.02 2018

Innlegg:

«Kjære NAV! Jeg beklager at jeg gjorde en feil»

En stønadsmottaker beskriver i dette innlegget sitt møte med NAV-byråkratiet.

fredag 26.01 2018

Færrast konkursar på fem år i Møre og Romsdal

Ikkje sidan oljeprisen starta å falle, har færre bedrifter gått konkurs i Møre og Romsdal.

torsdag 26.10 2017

Over 400 kan bli permittert - men NAV-sjef tror på lysere tider

Antall permitteringsvarsler går kraftig opp og Møre og Romsdal opplever fortsatt mange konkurser. Men NAV-direktøren tror på bedre tider.

mandag 02.10 2017

To grupper har vanskeleg for å få jobb:

Ulstein-ordførar vil behalde krisehjelpa

Spesielt to grupper har no vanskeleg for å få jobb – flyktningar og unge. Ulstein-ordførar Knut Erik Engh (Frp) jobbar for å behalde tiltakspakka dei har hatt siste åra.

fredag 29.09 2017

Leder om arbeidsledighet:

«Bekymringsfull høy ledighet på ytre søre Sunnmøre»

onsdag 27.09 2017

Får færre varsler om oppsigelser

Nav har mottatt færre varsler om oppsigelser og permitteringer de første åtte månedene i 2017, sammenlignet med samme periode i fjor.

mandag 04.09 2017

Hareid håper på ekstrahjelp – Erna kutter trolig krisepenger

Regjeringen dropper trolig krisepengene som flere kommuner på Sunnmøre har fått de siste årene. Men statsministeren varsler økt satsing mot langtidsledighet.

fredag 28.07 2017

Positive tall, men alt er ikke rosenrødt:

– Tallene om nedgang i ledighet forteller ikke hele sannheten

Åttende måned på rad med nedgang i arbeidsledigheten. Spesielt stor nedgang blant unge.

fredag 23.06 2017

Leder:

Kraftig økt sysselsetting de neste tre årene

Torsdag bestemte hovedstyret i Norges Bank seg for å holde styringsrenta uendret på 0,5 prosent.

fredag 28.04 2017

Nedgang i ledigheta for fjerde måned på rad

4.273 helt uten arbeid i Møre og Romsdal i april.

fredag 31.03 2017

Lågaste arbeidsløyse på eitt år

Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no den lågaste på eitt år, men i fleire kommunar, spesielt på søre Sunnmøre, er endå fleire blitt arbeidsledige.

onsdag 08.03 2017

Fyller på med ledighets-millioner

Regjeringen fyller på med millioner til kommuner med høyest arbeidsledighet. Kommunene i Møre og Romsdal med ledighet over landsgjennomsnittet har tilsammen fått nær 100 millioner kroner.

lørdag 04.03 2017

Leder 4.mars, 2017:

Ny lysning i vest bør gi smittande optimisme

Mørke skyer har ligge tungt over Vestlandet dei siste åra etter at oljeprisen stupte. No er skylaget for alvor i ferd med å sprekke opp.

fredag 03.02 2017

Verst stilt på ytre Søre - sjekk din kommune

Ledigheten ned i Norge - opp på Sunnmøre

De såkalte krisekommunene på ytre Søre Sunnmøre er blant kommunene hvor arbeidsledigheten gjorde et hopp oppover i januar.

torsdag 02.02 2017

Innlegg 3. februar:

«Hvor er den brede debatten?»

Det er dramatiske ting som skjer med sjøfolk, havnearbeidere, innen byggebransjen og transport i Norge. Hvorfor ser vi ikke mer oppmerksomhet rundt dette i den offentlige debatten?

onsdag 01.02 2017

NAV-messe på Color Line Stadion:

Flere hundre jaktet på ny jobb

– Vi er veldig godt fornøyd både med frammøtet og selve messa.

tirsdag 31.01 2017

Leder 1. februar

«Bør innkalle Rolls-Royce ledelsen til møte»

mandag 24.10 2016

Se grafikk:

Nav-tall: 2 300 permitteringer og oppsigelser i Møre og Romsdal

I september mottok Nav 495 varsler om mulige oppsigelser og permitteringer i Møre og Romsdal.

onsdag 21.09 2016

Arbeidsledighet:

Rekordhøy ledighet overrasker analytikere

Arbeidsledigheten har nådd 5 prosent. Høyere har den ikke vært siden Statistisk sentralbyrå la om arbeidskraftundersøkelsen i 2006.

onsdag 31.08 2016

Seier opp sjøfolk og flaggar om skip

Fleire jobbar går med i dragsuget når reiarlag i Ulsteinvik legg om drifta av kontruksjonsskip.

NAV Ålesund:

Ørjan Haram er ny NAV-leder i Ålesund

6

Krise gir bedriftsboom

onsdag 03.08 2016

Leiar 3. august:

«Lang veg frå botnen til overflata»

fredag 01.07 2016

– Nesten som å miste en del av seg selv

Depresjon og angst kan være konsekvensene for mange som mister jobben. Psykologspesialist Ingrid Sønstebø sier det er viktig å holde seg i aktivitet for å forebygge dette.

Mistet arbeidsplassen hos Ulstein-selskap:

– Det er sårt å miste jobben

Det siste året har arbeidsledigheten i Nordvestlandet økt med 26 prosent, mye på grunn av oljekrisa. Jørn Sigve Kleppe er en av dem som mistet jobben.

130 færre ledige på Sunnmøre sist måned

For tredje måned går ledighetstallene til NAV i positiv retning for Møre og Romsdal sin del

fredag 17.06 2016

Opnar nyskapingspark

Herøy kommune og Herøy næringsforum skal til hausten etablere Herøy nyskapingspark på Holmsild brygge.

onsdag 15.06 2016

NTNU Ålesund:

10 studieplasser skal avhjelpe arbeidsledighet

I revidert nasjonalbudsjett får NTNU får 45 nye studieplasser. 35 av studieplassene er øremerket IKT-sikkerhet, mens ti studieplasser går til NTNU i Ålesund for å avdempe arbeidsledighet i regionen.

mandag 25.04 2016

Kronikk mandag 25. april:

– Sosial dumping starter i strandsonen

Norske sjøfolk blir satt i land på grunn av sosial dumping. Makthaverne vil ikke gjøre noe med det. Kompetanse Norge kunne nytt godt av, vil dermed forsvinne.

torsdag 07.04 2016

NAV-direktør:

Opp mot 1.000 nye kan miste jobben til hausten

– Det er tungt og dystert å gå gjennom slike situasjonar, seier Dag Skarbø, plassjef ved Rolls-Royce Propulsion i Ulsteinvik.

onsdag 06.04 2016

Stramt arbeidsmarked:

Populære jobber i NAV

NAV i Sula hadde nylig 55 søkere til ei veilederstilling.

onsdag 30.03 2016
2

- Kunsten er å skilje seg ut blant andre som søkjer jobb

1.200 på messe for å få ny jobb:

Oljenedtur på Vestlandet:

Ledigheten øker mer enn ventet

Arbeidsledigheten fortsetter å stige, og veksten overrasker ekspertene. Regjeringen beskyldes for å undervurdere krisen i norsk økonomi.

søndag 31.01 2016

Brisk hjalp 177 i 2015:

Feiret 177 jobber med kake

fredag 29.01 2016

Verste januar-tal på ti år

Utviklinga i arbeidsløysa er litt betre enn venta i Møre og Romsdal, men likevel er tala for januar dei høgaste på over ti år.