Tema

fredag 04.12 2020

Polemikk i fylkespolitikken:

Ap prioriterer opera framfor lågare ferjeprisar, meiner Frank Sve

– Per Vidar Kjølmoen i Arbeidarpartiet kunne ha sett ned ferjeprisane i morgon om han ville. For fylkeskommunen går med fleire hundre millionar i overskot.

torsdag 03.12 2020

Møre og Romsdal Arbeidarparti:

Er ikkje imot billegare øl – men vil heller sette ned prisen på ferjebilletten

I staden for reduserte alkoholavgifter kunne ein ha brukt pengane til å halvere prisen på ferjebilletten. Det meiner Per Vidar Kjølmoen, Arbeidarpartiet sin listetopp i Møre og Romsdal.

fredag 27.11 2020

Parkeringstrøbbel på Furneset

Feilparkerte biler hindrer arbeidet og blir tauet bort.

Flyttar ferjeavgangar for å unngå råkøyring

Frå nyttår skal ferjene frå Hareid til Sulesund gå ti minutt tidlegare enn i dag. Årsaka er at ein ønsker å unngå råkøyring til Vestnes.

onsdag 18.11 2020

Fylket skal spare 21,8 millioner neste år:

Dette er kuttene for ferje og hurtigbåt

Fylket skal spare 21,8 millioner kroner i drifta av ferje og hurtigbåter. Fjerning av en fjerde ferje i sambandet Eidsdal-Linge er det klart største enkeltkuttet.

torsdag 05.11 2020

Næringslivet krev ferje som går når ho skal

Det må settast inn betre ferjemateriell på ruta Hundeidvik-Festøy. Regulariteten er i dag under ein kvar kritikk.

torsdag 22.10 2020

Krever at nye ferjekaier blir bygd som planlagt

Ordfører i Fjord kommune, Eva Hove (Ap) krever at nye ferjekaier i Eidsdal og på Linge bygges etter planen.

onsdag 21.10 2020

Koronaen knekte interessen for å drive turistferje

Fylket sliter med å finne rederi som vil drive nullutslippsferje mellom Hellesylt og Geiranger. Koronapandemien tok knekken på interessen for sambandet.

mandag 12.10 2020

Vil kutte i forhåndsbetalingen til ferjene

Arbeiderpartiet legger nå fram et forslag i Stortinget om å kutte beløpet en må betale inn på autopass-ferjekortet fra 3600 kroner til 1000 kroner. – Dagens krav til forhåndsbetaling er usosialt, sier Fredric Holen Bjørdal.

søndag 27.09 2020

Krangler om Store Kalvøy

Hurtigbåt og ferje forsvinner med Nordøyvegen. Fylket og kommunen peker på regninga og hverandre. Øyfolket er ikke imponert.

mandag 21.09 2020

Hareid-Sulesund fra 127 kr til 180 kroner

Inntektene fra ferjebillettene må økes med 120 millioner

Ferjeprisene må økes med tilsammen 120 millioner kroner for at fylkeskommunen skal få budsjettet til å gå sammen. Koronarabatten må bort fra neste år, mener samferdselsdirektør Arild Fuglseth.

torsdag 17.09 2020

Aksjonistar tok ferja fram og tilbake for å hindre sprengstoff – vart fjerna av politiet.

Torsdag måtte politiet fjerne elleve personer frå ferja som skulle frakte sprengstoff til Haramsøya.

onsdag 09.09 2020

Helsetopp er bekymra:

Fryktar ferjekutt kan forseinke ambulansen

Fylket foreslår ei rekke ferjekutt frå 2021. Eitt av forslaga gir bekymring for ambulansetenesta.

tirsdag 08.09 2020

Forslag om nye ferjekutt

Fartøysjef: – Det er ikkje mykje å spare for å fjerne nokre avgangar

– Det er ikkje akkurat flust med arbeidsplassar i Vanylven, så difor er mange avhengige av å pendle. Då er det viktig med eit godt ferjetilbod.

Ordførar: – Avgangane er viktig for at lokalsamfunn skal fungere

Sparer berre 20 liter diesel per tur, ingenting spart på løn, ifølgje ferjemannskap på Årvika–Koparneset.

mandag 07.09 2020

Fylket må spare – vil gjere flest ferjekutt på Sunnmøre

Seks ferjesamband og to hurtigbåtar er foreslått på Sunnmøre.

mandag 24.08 2020

Ferjestrekninga Vestnes-Molde på E39:

I ferd med å fornye ferjekaiene

Det blir arbeid på Molde og Vestnes ferjekaier ut året, for å tilpasse kaiene til tyngre ferjer og ladeløsninger.

onsdag 12.08 2020

Stor svikt i talet på passasjerar

God plass på turistferja i sommer

Det er stor vekst i talet på norske passasjer om bord i turistferja mellom Hellesylt og Geiranger. Men det er ikkje nok til å erstatte dei mange tusen utlendingane som vart heime i år.

onsdag 29.07 2020

Nye tiltak på Eidsdal-Linge:

– Dette er eit viktig steg i riktig retning

Pendlarpass heile døgnet, endring i avgangar og forlenging av C-ferja. Dette er tiltaka fylkeskommunen ved Fram har sett til verks i håp om å avvikle dei lange køane på sambandet Eidsdal-Linge.

mandag 27.07 2020

Lange ferjekøar legg beslag på køyrefelt ved Eidsdal-Linge:

– Ventinga og køane er eit problem i seg sjølv, og det skapar mange trafikkfarlege situasjonar

Sambandet Eidsdal-Linge er råka av spesielt lange ferjekøar i år. Dette er eit problem for pendlarane og fastbuande, og skapar trafikkfarlege situasjonar.

tirsdag 14.07 2020

Innstilte ferje etter tekniske problemer

søndag 12.07 2020

Lesarinnlegg:

Vegen over Ørskogfjellet

mandag 06.07 2020

Her er nyeferja på Festøya-Solavågen

Lyser ut anbod på fleire ferjesamband

Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som no lyser ut anbod på to ferjesamband, og anbod på drift på to andre samband.

fredag 03.07 2020

Festøya-Solavågen:

Her fryktet kvinne at 2-åringen skulle falle ut

Kvinne oppdaga dør på ferja Ullensvang som sto på vidt gap.

mandag 29.06 2020

Festøya-Solavågen:

El-ferje må gå på diesel

Snart er el-ferjene som skal trafikkere sambandet mellom Festøya-Solavågen på plass. Likevel, vil ferjene mellom strekninga drive på diesel en god stund til.

onsdag 24.06 2020

Her får lokalbefolkninga førsterett til plass på ferja

Pendlarar på ferjestrekninga Eidsdal-Linge får gå framføre turistane i køa.

fredag 12.06 2020
3

«Veøy» har begynte å seile mellom Hellesylt og Geiranger:

Endelig er ferie-ferja på fjorden

Fem venninner fra Haugesund, et ektepar fra Mjøndalen, en motorsykkelgjeng fra Oslo, et studentpar fra NTNU i Trondheim - og en danske uten sko og penger.

onsdag 13.05 2020

Ferjesamband midlertidig innstilt

onsdag 29.04 2020

Gjer endringar på ferjeruter for å betre tilbodet for pendlarar

Fylkeskommunen gjer endringar i seks ferjesamband frå fredag av.

tirsdag 28.04 2020

Fylket nærmer seg tap på 100 millioner

Tomme busser og halvering av ferjetrafikken

Seks uker med koronaepidemi har kostet fylket nær 100 millioner kroner i tapte inntekter på buss, ferje og hurtigbåt.

mandag 27.04 2020

Ordinær drift på Sykkylven-Magerholm

Fjord1 melder måndag at det igjen er sett inn to fartøy på sambandet. Det blir med det ordinær drift i tråd med ruteplanen.

tirsdag 21.04 2020

Gjekk frå tre til to avgangar i timen, men endra ikkje rutetidene:

Derfor er det 40 minutt mellom avgangane på Hareid - Sulesund

Frå å kunne ta ferje kvart 20. minutt kan ein no risikere å vente 40 minutt om ein skal ta ferje på sambandet Hareid - Sulesund. Ifølgje fylkeskommunen har det kome inn klagar frå transportnæringa.

lørdag 04.04 2020

Billettering ved skiltgjenkjenning frå måndag av

tirsdag 31.03 2020

Meiner det hastar å få i gang tiltak for å sikre arbeidsplassar i fylket:

Vil hasteinnkalle fylkesutvalet om krisepakken – dette svarer fylkesordføraren

Slik ferjetakarar og næringslivet på krisepakken:

Meiner ferjeprisane burde ha vore sett 50 prosent ned

Leiaren i samferdselskomiteen kjempenøgd med krisepakken frå Stortinget:

No lovar ho billegare fylkesvegferjer også

Tiltakspakke fra regjeringen:

Kutter ferjetakstene med 20 prosent

Ferjetakstene kuttes med 20 prosent og innbetalingen på autopass kortet reduseres med to tredjedeler. Det ligger i den nye tiltakspakken som Stortinget nå er enige om. Kuttet gjelder fram til 30 juni.

mandag 30.03 2020

Fylkeskommunen har sendt sine innspel til Samferdselsdepartementet om ferjesaka:

Meiner 30 prosent auke i ferjeprisane i krisetida er altfor mykje

tirsdag 24.03 2020

Fylket med hastevedtak:

Korona-krisen gir gratisferje for passasjerene

Korona-krisen gjør at person kan reise gratis på ferjene i månedene som kommer. Prisene for en bil blir som i dag.

mandag 23.03 2020

Kutter i buss og ferjeavganger

Taper 60 millioner i billettinntekter

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal har reduserte billettinntekter fra ferjer, båter og buss på 60 millioner kroner i måneden som følge av koronakrisen. Nå kuttes buss- og ferjetilbudet.

Mange får ikkje nytta seg av periodebillettane sine under koronakrisa:

Derfor refunderer ikkje Fram unytta billettar under koronakrisa

torsdag 19.03 2020

Reagerer på at Stortinget ikkje nemnde fylkesferjene i krisepakken:

- Håper dette er ein glipp

Sørheim reagerer på Stortinget sitt ferjevedtak:

Nå blir det billigere å ta ferge:

Stortingsflertallet enige om nye koronatiltak

mandag 16.03 2020

Utsett start for turistferja

Turistferja mellom Hellesylt og Geiranger kjem i gang ein månad seinare enn planlagd på grunn av korona-viruset.

fredag 13.03 2020

Passasjerer på «Ullensvang» ble sittende i underrommet på ferja på grunn av teknisk feil

Etterlyser kraftigare korona-tiltak på ferjene:

Foreslår strakstiltak - anten gratis ferjer eller innføring av Autopass no

Etterlyser kratigare korona-tiltak på ferjene:

tirsdag 10.03 2020

Har saksøkt Fjord1:

Meiner ferjekiosken ikkje er kaptein og styrmann sitt ansvar

Skal kaptein og styrmenn også styre med den sjølvbetente kiosken om bord på ferja? Ja, meiner Fjord1. Nei, meiner tilsette som no tek saka inn for rettssystemet.

onsdag 04.03 2020

Opnar ferjesambandet igjen:

«Eid» slept vekk frå Sæbø - normal drift i ferjesambandet

Ferja som krasja i kaia på Sæbø blir slept ut Hjørundfjorden til verft for reparasjon.

mandag 02.03 2020

Ferjefylkene i møte med regjeringen

Ingen løfter om mer ferjepenger

Ingen av de fire statsrådene som stilte på møtet om ferjeprisene kom med løfter om penger i revidert budsjett. Fylkene har nå fått frist til 15 mars for å sende inn mer detaljert informasjonen om hva det koster å drive ferjer.

Fem fylker - fire statsråder

Ferjemøtet i gang

Møtet med ferjefylkene og ikke mindre enn fire statsråder er i gang. - Vi er opptatt av utviklingen særlig når det gjelder fylkesvegferjene, påpekte samferdselsminister Knut Arild Hareide da møtet startet.

fredag 28.02 2020

Senterpartiet snur

Flertall for å kutte ferjeprisene til sommeren

Senterpartiet sier ja til å kutte ferjeprisene. Dermed er det flertall i fylkestinget for billigere ferjer. Men hvor store kutt Senterpartiet blir med på vil de ikke si.

torsdag 27.02 2020

Derfor vil ho vente med å sette ned ferjetakstane

Hugs at fylket får mange nye oppgåver utan at det følgjer pengar med, seier fylkesordførar Tove-Lise Torve (Ap).

onsdag 26.02 2020

Innstilte ferjeavganger på Sula-ferjer

Fjord1 innstiller c-avgangene på Hareid-Sulesund onsdag morgen.

tirsdag 25.02 2020

Kommentar:

«Ferjefylka må snakke med ei stemme»

Ferjefylka har ei god sak, men å tro at Senterpartiet kan instruere regjeringa til å bla opp en ferjemilliard, er likevel litt vel optimistisk.

Kan komme mer penger i mai:

Måtte svare for 300 millioner i overskudd

Fylkespolitikerne fikk overskuddet på 313 millioner kroner midt i ansiktet under ferjehøringen på Stortinget. Fylkesordfører Tove Lise Torve sleit med å forklare hvorfor fylket måtte øke ferjeprisene.

Rekordoverskudd for fylket:

Mens fakkeltogene gikk strømmet pengene inn i fylkeskassa

Mens fakkeltogene mot økte ferjepriser og kutt i de videregående skolene marsjerte gjennom Storgata i Molde strømmet pengene inn i fylkeskassa. Fjoråret ble ett av de beste for fylkeskommunene på lang tid.

mandag 24.02 2020

– Staten pungar ut til eigne ferjer – svelteforar fylkesferjene

For dei statlege ferjene i Møre og Romsdal skyt kostnadene i vêret. Samtidig tvingar dei fylkeskommunen i kne, meiner Kristin Sørheim (Sp).

Dette er programmet for høyringa

Møre og Romsdal fylkeskommune er først ut av ferjefylka i Stortinget.

Dette skjer vidare i ferjesaka

Ferjeopprøret fører til fleire viktige møte dette halvåret.

søndag 23.02 2020

Fleire el-ferjer er på plass, men dei går ikkje på straum:

Derfor er elektrifiseringa av ferjene forseinka

torsdag 20.02 2020

Pål Farstad trur det både blir opera og billegare ferjeprisar:

Vil ikkje vrake opera for å få billegare ferjer: – For meg er det uaktuelt å setje kulturprosjekt i fylket opp mot ferjeprisar

Pål Farstad seier ja takk begge deler:

onsdag 19.02 2020

Ferjefolk møtes i Geiranger:

MRF-veteranene holder sammen

– Navnet på foreninga vår er det eneste som er igjen av MRF, sier Nils Ljøen.

mandag 17.02 2020

Tidlegare fylkesordførar Olav Bratland:

– Det var rett å selje MRF-aksjane

Bratland slår tilbake mot Holm:

Jon Aasen angrar på fylket si rolle i ferjesaka:

- Vi var naive

Den tidlegare fylkesordføraren ærleg om ferjesituasjonen:

Midlertidig innstilt ferjerute

lørdag 15.02 2020

Meiner det var ein tabbe av fylket å selje MRF-aksjane:

– Det var ingen som klaga på ferjeprisane før

Politikarveteran ut mot salet av MRF-aksjane:

tirsdag 11.02 2020

Sjå fullstendig oversikt over ferjeprisane for bilar og passasjerar i dag – og korleis dei blir etter 1. juli:

Desse pendlarane kan måtte betale 676 kroner per dag

Sjekk oversikta over alle ferjesambanda på Nordvestlandet:

onsdag 05.02 2020

Ferjefylkene samler kreftene

Reagerer på ferjetilbodet over Hjørundfjorden:

– Det er provoserande når eit relativt miljøvennleg tilbod blir erstatta av eit som er meir miljøfiendtleg, og som er med på å isolere bygder som er avhengige av ferja.

Hytteeigar Are Urke seier at fleire ristar på hovudet over den nye ordninga, og reagerer både på rutetilbodet og miljøaspektet ved dei to nye ferjene i Hjørundfjorden.

tirsdag 04.02 2020

Knut Arild Hareide dempar forventningane om rask løysing på ferjeuroa:

- Det kjem ikkje til å ta veker eller nokre få månader

Knut Arild Hareide trur ikkje på lågare ferjeprisar kjapt:

Volda:

Ny ferjekaia vart endeleg ferdig

Den nye ferjekaia i Volda er ferdig. Denne veka vart ho teken i bruk.

tirsdag 28.01 2020

Hver dag går ett tonn ferjekloakk rett i fjorden

Når ferja har kommet 300 meter fra land, kan kloakken slippes urenset ut i fjorden. Hver dag slipper hver ferje ut minst ett tonn kloakk. Nå skjerpes kravene. Men hvem skal ta regninga?

fredag 24.01 2020

Kronikk:

Det er på tide med eit kraftig distriktsopprør

onsdag 22.01 2020

Autopass på ferjene ble utsatt – nå krever rederiene erstatning

Fylket avlyste innføring av autopass på fylkesvegferjene – nå kan ordningen bli enda dyrere

mandag 20.01 2020

Makspris er berre eitt av fleire alternativ:

Vurderer ulike måtar å få ned ferjeprisane på

søndag 19.01 2020

Kansellert ferje

Sjøfartsdirektoratet: – Vi må vege kostnader opp mot nytte

Direktoratet seier at dei prioriterer krav som gjer at evakuering ikkje skal vere naudsynt.

lørdag 18.01 2020

Sender kravliste til fylket og samferdsleminister Jon Georg Dale:

– Konsekvensen er ei betydeleg ulempe for pendlarar, næringslivet og andre folkestad

fredag 17.01 2020

Vi reiser sjeldnare med ferje

Ferjene i Møre og Romsdal fraktar færre passasjerar og køyretøy.

torsdag 16.01 2020

Set ikkje inn ekstra sommarferje i turistsesongen

Tredoblar kapasiteten

I staden for å setje inn ekstraferje på sambandet Stranda-Liabygda, satsar fylket på å tredoble kapasiteten. Dette har Sunnmøringen fått stadfesta frå samferdsleavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Evakueringsøving på ferje:

Nye redningssystem på ferjer krev langt større tidsbruk

onsdag 15.01 2020

Kan bli innført makstak for ferjekostnader

Ber fylkestinget stoppe takstøkningen på ferjene

Leder i samferdselskomiteen, Helge Orten (H), ber fylkestinget stoppe takstøkningene i påvente av hva regjeringen kommer med i revidert budsjett til våren. Men statsminister Erna Solberg lover ikke store penger til ferjefylka.

tirsdag 14.01 2020

Sulesund:

Slik vil Vegvesenet fikse ro og nattesøvn for naboer til ferjekaia

Statens vegvesen vil støpe et ekstra lag slitebelegg på ferjekaibrua på Sulesund, for å redusere støyen mot nabobebyggelsen.

mandag 13.01 2020

Ferja til Harøya innstilt

Rute 22 Brattvåg – Dryna – Fjørtofta – Harøya er innstilt fram til klokka 23.15.

– Må ordnes opp i, sier fylkeskommunen

Biler står igjen på land mens ferja går med ledige plasser

Mens biler står igjen på land, går ferja Ivar Aasen mellom Solholmen og Mordalsvågen med store deler av bildekket avstengt.

fredag 10.01 2020

Sunnmørsposten mener

«Presset øker på fylkespolitikerne»

Ber om makspris for ferje og hurtigbåt

Ferjeprisene må ned allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2020, mener Senterpartiet.

torsdag 09.01 2020

Meteorologen: – Dei skal vere veldig glad det ikkje skjedde i går kveld

Operatørfeil gjorde at ferje vart liggande og drive i fleire minutt.

onsdag 08.01 2020

Eidsdal-Linge:

Pendlarar skal prioriterast

Turistane er på ferie, og har betre tid. Pendlarar og fastbuande må difor få sleppe til først på ferja mellom Eidsdal og Linge.

tirsdag 07.01 2020

Statsråd Jon Georg Dale vil se å rabattordningene i Autopass

Men nekter å gi mer penger til ferjedrift

– Vi er egentlig like langt, sier Lars Hagseth i aksjonsgruppa «Protest mot økte ferjetakster» lettere oppgitt.

mandag 06.01 2020

Overarbeidd ferjemannskap

– Ikkje kjekt å gå på jobb

Arbeidspresset på ferjene mellom Hareid og Sulesund er så stort at matrosen ikkje alltid rekk over billetteringa. Mannskapet sjølv fryktar mest for tryggleiken.

Ikkje håp om ei fjerde ferje

Ferjesambandet Eidsdal-Linge har flest attståande bilar av alle samband på Nordvestlandet. Likevel kjem det ikkje ei ferje nummer fire her i sommar.

torsdag 02.01 2020

Nytt for ferjetrafikkantane

– Autopass gjer meg kvalm

Ferjekrøll for Norled på Festøya - Solavågen: To ferjer som skulle inn på sambandet er værfaste i Måløy

Dagen etter at Norled tok over som operatør på sambandet var to av tre ferjer ute av drift – den eine heile dagen.

onsdag 01.01 2020

Autopass:

Innføringa av autopass brikke-betaling kom brått på de fleste bilistene: – Henger du brikka rett i bilen, får du altså ikke rabatten du har krav på

fredag 20.12 2019

Norled med nytt rederiflagg

Moderne, fremtidsretta og maritimt sa Norled-ledelsen da de presenterte sitt nye rederiflagg for rederiets over 1.000 medarbeidere.

mandag 09.12 2019

Nok er nok

Flere hundre i protestmarsj mot økte ferjepriser

Med lufthorn fra lastebiler, fakler og appeller markerte flere hundre i Storgata i Molde sin motstand mot planene om kraftige økninger i ferjeprisene

Nordøyvegen:

Mangedobla pendlar-rekning på Nordøyvegen

Prisen for å pendle til og frå Nordøyane kan bli rundt 70.000 kroner i året. Det er ei mangedobling i høve til ferja.

Kutter takstøkning – innfører autopass på ferjene

Fylkestinget dropper en tredje takstøkning for ferjene, men innfører autopass fra juli neste år. Dagpendlere vil tross dette få økte ferjekostnader på rundt 11.000 kroner i året.