Tema

mandag 14.10 2019

Leserinnlegg:

«Forslag til kraftskatter vil hindre grønne investeringer»

Synspunkt:

«Ekspertutval for vasskraftskattlegging har sendt sjokkbølger gjennom den norske småkraftbransjen»

mandag 16.09 2019

Stryn sommerski vil ha vasskraft i verna vassdrag

Dei bruker 22.000 liter diesel ekskludert preppemaskinar årleg. Det er ikkje noko Stryn sommerskisenter ønsker å halde fram med.

torsdag 14.03 2019

For første gong på 25 år kan ein gå tørrskodd i Zakariasdammen

På 1960-talet var det gardsdrift her. Så vart bruka lagt under vatn. Vi gjekk denne veka gjennom tunet på Nedste-Rødal.

torsdag 24.01 2019

Kraftprisane gir optimisme, men skatteprofil hemmar utvikling

Høge kraftprisar gir betre tider for småkraft

Høge kraftprisar aukar innteninga for småkraftverka. Men variasjonane er store.

torsdag 13.09 2018

Kraftutbygging i Sunnylven:

«Å byggje ut ei elv eller eit vatn er inngrep som ikkje kan rettast opp»

Det er for tida fleire prosjekt om kraftutbygging i vassdraga rundt Sunnylven.

fredag 27.04 2018

Lokal snøsmelting og magasinfylling bestemmer ikkje lenger kraftrekninga di

– Med dagens utbygde nett og frie straumflyt er det ikkje lenger vassflyten lokalt som er avgjerande.

fredag 07.04 2017

Kraftselskapet jubilerer:

– Derfor ble Sunnmøre et norsk industrielt lokomotiv

I år er det 100 år siden Tafjord Kraftselskap ble etablert.

tirsdag 30.08 2016

Tafjord med godt resultat første halvår:

Går oppover i krevende periode

Tafjord kommer ut med et resultat etter skatt på 95 millioner kroner for første halvår av 2016.

fredag 05.08 2016

Kronikk 5. august:

«Det grønne skiftet på norsk»

I 2015 kåret Språkrådet «det grønne skiftet» til årets nyord. Mange av mine politikerkolleger tok det flittig i bruk, og det ble etter hvert et allment begrep. Men hva betyr det egentlig i en norsk sammenheng?

mandag 14.03 2016

Kronikk 14. mars:

Det grøne skiftet – kva er no det?

Dei fleste av oss veit knapt nok kva som meinast med det grøne skiftet i Norge. Eg har ved fleire høve teke til orde for at Norge kom i gong med det grøne skiftet for over hundre år sidan.